دکتر مهران رضایی ، استاد

انرژی‌های نو
فرایندها و تبدیلات گازی
مواد متخلخل و کاتالیزگری ناهمگن

ایمیل:mrezaei [AT] iust.ac.ir 
تلفن دفتر: ۷۳۲۲۸۷۲۵(۹۸۲۱+)
دورنگار: ۷۷۲۴۰۴۹۵ (۹۸۲۱+)
کدپستی: ۱۳۱۱۴-۱۶۸۴۶
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران
آزمایشگاه مجازی
آزمایشگاه پژوهشی
Scopus
Scholar
LinkedIn

سوابق تحصیلی

دکتری:  دکتری مهندسی شیمی (ترموسینتیک-کاتالیست)- دانشگاه علم و صنعت ایران: ۱۳۸۰-۱۳۸۵
کارشناسی ارشد: کارشناسی ارشد مهندسی شیمی (صنایع شیمیایی معدنی)- دانشگاه علم و صنعت ایران: ۱۳۷۸-۱۳۸۰
کارشناسی: کارشناسی مهندسی شیمی (طراحی فرایند)- دانشگاه اصفهان: ۱۳۷۴-۱۳۷۸

زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه

مواد متخلخل و کاتالیزگری ناهمگن
فرایندها و تبدیلات گازی
انرژیهای نو
کاربردها و تعیین مشخصات ترکیبات مزو حفره
نانومواد و نانوکاتالیستها
مهندسی واکنش ها

جوایز و افتخارات

برگزیده به عنوان یک درصد دانشمندان برتر جهان در سال ۱۳۹۴-۱۳۹۶ از سوی موسسه تامپسون-رویترز
دانشمند جوان برجسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در حوزه مهندسی شیمی، ۱۳۹۵
استاد جوان کارآفرین در رتشه مهندسی شیمی در سطح کشور به انتخاب انجمن صنفی مهندسی شیمی و پلیمر ایران، ۱۳۹۷.
پژوهشگر برگزیده کشور در سال ۱۳۹۳
محقق برگزیده کشور در حوزه فناوری نانو در سال ۱۳۹۴
پژوهشگر برگزیده استان اصفهان در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۱
پژوهشگر برگزیده دانشگاه کاشان در سالهای ۱۳۸۷، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ ، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷
استاد نمونه فناور دانشگاه کاشان: ۱۳۹۲ ، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶
استاد فناور ادواری دانشگاه کاشان در طول ۴۰ سال فعالیت دانشگاه
استاد برگزیده آموزشی دانشگاه کاشان در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۹۵
معرفی به عنوان یکی از ۲۰ محقق برگزیده در حوزه فناوری نانو در کشور: ۱۳۸۷
معرفی به عنوان یکی از ۱۵ محقق برگزیده در حوزه فناوری نانو در کشور: ۱۳۸۸
محقق با بالاترین امتیاز در حوزه فناوری نانو در رشته مهندسی شیمی در کشور: ۱۳۸۷
محقق با رتبه سوم در حوزه فناوری نانو در رشته مهندسی شیمی در کشور: ۱۳۸۸
برگزیده جشنوراه جوان خوارزمی: ۱۳۸۶
دانشجوی ممتاز کارشناسی ارشد داشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت: ۱۳۷۸-۱۳۷۹
دانشجوی ممتاز کارشناسی ارشد داشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت: ۱۳۷۹-۱۳۸۰
دانشجوی ممتاز و نمونه دوره دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران: ۱۳۸۵

اختراعات و اکتشافات

۱- M. Rezaei, S.M. Alavi, S. Sahebdelfar, Preparation of stable zirconium oxide as catalyst support with precipitation method, Local Patent (40162), 2007.

۲- M. Rezaei, S.M. Alavi, S. Sahebdelfar, Preparation of promoted nickel catalyst supported on zirconium oxide for production of synthesis gas, Local Patent (41155), 2007.

۳- M. Rezaei, S.M. Alavi, S. Sahebdelfar, Preparation of Nanocrystalline Zirconia with ethylene diamine as template and precipitation agent. 2007.
۴- فریدون یاری پور، احمدرضا کشاورز، علی جعفری کرد خیلی، مهران رضایی، ساخت کاتالیست الومینوسیلیکات جهت سنتز غیر مستقیم دی متیل اتر، ۱۳۸۹
۵- مهران رضایی، فرشته مشکانی: ساخت کاتالیست های تک فلزی و دو فلزی بر پایه اکسیدهای نانوکریستالی جهت تولید گاز سنتز، ۱۳۹۰
۶- مهران رضایی، ابوالفضل بیابانی، فرشته مشکانی: سیستم اندازه گیری مساحت سطحی و آنالیزهای برنامه ریزی شده دمایی، ۱۳۹۰

تجربیات

فعالیت‌های آکادمیک و اجرایی

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه علم و صنعت ایران: ۱۳۹۷-ادامه دارد
عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه کاشان: ۱۳۸۶-۱۳۹۷
عضو هیئت ممیزه دانشگاه کاشان، ۱۳۹۵-۱۳۹۷.
Assistant Subject Editor for International Journal of Hydrogen Energy (Elesevier: IF= 4.229)
Subject Editor for Process Safety and Enviromental Protection (Elsevier: IF:3.441)
مدیر گروه نانوساختارها در پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان: ۱۳۹۰-۱۳۹۲
عضو شورای پژوهشی پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان: ۱۳۸۷-۱۳۹۷
عضو شورای پژوهشی پژوهشکده انرژی، دانشگاه کاشان: ۱۳۹۴-۱۳۹۷
مسئول آزمایشگاه تحقیقاتی کاتالیست و مواد پیشرفته دانشگاه کاشان: ۱۳۸۶-۱۳۹۷
مدیر مهندسی و تحقیقات کاتالیست شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو: ۱۳۸۵- ادامه دارد
محقق ارشد در آزمایشگاه کلیدی کاتالیست در شرکت CNPC چین-دانشگاه نفت چین: ۱۳۸۴-۱۳۸۵
محقق در واحد تحقیق و توسعه شرکت Haldor Topsoe A/S دانمارک: ۱۳۸۴
کارشناس ارشد در شرکت باریت شمال و باریت فلات ایران: ۱۳۸۳-۱۳۸۵
مدیر پروژه در شرکت رس کیمیا: ۱۳۸۰-۱۳۸۳
کارشناس در شرکت کارخانه چینی ایران: ۱۳۷۹-۱۳۸۰

داور مجلات معتبر ISI:

۱- Journal of Catalysis
۲- Applied Catalysis A: General
۳- Applied Catalysis B: Environmental
۴- International Journal of Hydrogen Energy
۵- Journal of Molecular Catalysis A: Chemical
۶- Catalysis Today
۷- Chemical Engineering Journal
۸- Energy&Fuels
۹- Catalysis Letters
۱۰- Microporous and Mesoporous Materials
۱۱. Power Sources
۱۲. Fuel Processing Technology
۱۳. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
۱۴. Bioresource Technology
۱۵. Journal of Porous Materials
۱۶. Journal of Natural Gas Chemistry
۱۷. Journal of Alloys and Compounds
۱۸. Materials Research Bulletin
۱۹. Drying Technology: An International Journal
۲۰. Applied Catalysis B: Environmental
۲۱. The Korean Journal of Chemical Engineering
۲۲. Chemical Communications
۲۳. Environmental Technology
۲۴. Nanoscale Research Letters
۲۵. Journal of Biomaterials and Nanobiotechnology (JBNB)
۲۶. Thermochimica Acta
۲۷. Chemical Engineering Communications
۲۸. Journal of Natural Gas Science&Engineering
۲۹. Journal of Petroleum Science and Technology
۳۰. International Journal of Engineering
۳۱. New Journal of Chemistry
۳۲. Nano Bulletin
۳۳. Iranian Journal of Chemical Engineering
۳۴. International Journal of Engineering
۳۵. Catalysis Science and Technology
۳۶. ACS Applied Materials & Interfaces
۳۷. Energy Technology
۳۸. Angewandte Chemie
۳۹. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
۴۰. Applied Surface Science
۴۱. ACS Catalysis
۴۲. CHEMCATCHEM
۴۳. Results in Physics
۴۴. Journal of CO2 Utilization
۴۵. Materials & Design
۴۶. ChemistrySelect
۴۷. Journal of Materials Research
۴۸. Environmental Science & Technology
۴۹. Ultrasonics Sonochemistry
۵۰. The Canadian Journal of Chemical Engineering
۵۱. Advanced Powder Technology
۵۲. Reviews in Chemical Engineering
۵۳. Journal of Colloid and Interface Science
۵۴. International Journal of Environmental Science and Technology
۵۵. Separation and Purification Technology

دروس ارائه شده

مقطع درس طرح درس
موازنه جرم و انرژی
طراحی راکتور
اتالیستهای هتروژنی
سنتز و تعیین مشخصات مواد نانو ساختار
تکنولوژی صنایع شیمیایی معدنی
طراحی راکتور پیشرفته
فرایندهای ساختمانی ۱ و ۲
نانوکاتالیست‌ها

تعاملات صنعتی

۱-بررسی ،پژوهش وسنتز نانو کاتالیستهای فلزات نجیب (  Pd, Ir, Rh , Ru ,Pt  ) برای تولید گاز سنتز با روش اکسیداسیون جزئی، شرکت ملی پالایش و پخش: ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۲- سنتز کاتالیست دو فلزی جهت واکنش ریفرمینگ متان با دی اکسید کربن، صندوق حمایت از پژوهشگران: ۱۳۸۷-۱۳۸۸
۳- ساخت سیستم ارزیابی فعالیت کاتالیستهای هتروژنی، دانشگاه کاشان: ۱۳۸۶-۱۳۸۷
۴- طراحی و ساخت سیستم اندازه گیری آنالیزهای برنامه ریزی شده دمایی کاتالیستهای هتروژنی، دانشگاه کاشان: ۱۳۸۹-۱۳۹۰
۵- ساخت دستگاه بررسی عملکرد نانوکاتالیستها در مقیاس آزمایشگاهی، دانشگاه کاشان: ۱۳۸۹-۱۳۹۰۶- Synthesis of highly active and stable nickel catalyst supported on nanocrystalline powder for dry reforming reaction، COMSTECH-TWAS، ۲۰۱۰-۲۰۱۱۷- ساخت کاتالیستهای ریفرمینگ با بخار آب در مقیاس صنعتی، شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو: ۱۳۸۶-۱۳۸۸
۸- ساخت کاتالیستهای احیا مستقیم آهن در مقیاس صنعتی، فولاد خوزستان: ۱۳۸۸-۱۳۹۱
۹- ساخت کاتالیستهای انتقال آب-گاز دما بالا در مقیاس بنچ، شرکت ملی پالایش و پخش: ۱۳۸۹-۱۳۹۱
۱۰- ساخت کاتالیستهای ریفرمینگ ثانویه در مقیاس صنعتی، پتروشیمی شیراز: ۱۳۸۸-۱۳۸۹
۱۱- ساخت کاتالیستهای تبدیل کاتالیستی نفتا، شرکت ملی پالایش و پخش: ۱۳۸۹-۱۳۹۱
۱۲- ساخت کاتالیستهای پیش ریفرمینگ در مقیاس بنچ: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران: ۱۳۹۰-۱۳۹۲
۱۳- ساخت کاتالیستهای دی هیدروژناسیون پروپان در مقیاس بنچ: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران: ۱۳۹۰-۱۳۹۲
۱۴ ساخت کاتالیستهای هیدروژناسیون استیلن در مقیاس بنچ: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران: ۱۳۹۰-۱۳۹۲
۱۵ ساخت کاتالیستهای اکسیداسیون دی اکسید گوگرد در مقیاس بنچ: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران: ۱۳۹۰-۱۳۹۲
۱۶- ساخت کاتالیستهای ارتقا یافته ریفرمینگ با بخار اب، شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو: ۱۳۹۱-۱۳۹۲
۱۷- ساخت اکسیدهای فلزی نانومتخلخل جهت استفاده در ترکیبات پرانرژی: صنایع دفاع: ۱۳۹۰-۱۳۹۲
۱۸- ساخت کاتالیستهای عاری از کروم مورد استفاده در واکنش انتقال آب-گاز دما بالا در مقیاس بنچ، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، ۱۳۹۲-۱۳۹۳
۱۹- ساخت کاتالیستهای نیکل بر روی اکسید سریم نانوساختار مورد استفاده در واکنش متان سازی، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، ۱۳۹۲-۱۳۹۳
۲۰- سنتز اکسید منیزیم نانوکریستالی با مساحت سطح ویژه بالا جهت کاربردهای کاتالیستی، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، ۱۳۸۹-۱۳۹۲
۲۱- ساخت کاتالیستهای گاز اندوترمیک مورد استفاده در فرآیندهای عملیات حرارتی در مقیاس صنعتی، شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو، ۱۳۹۳۲۲- Preparation of nanostructured iron based catalyst for high temperature water gas shift reaction, water gas shift reaction ، COMSTECH-TWAS، ۲۰۱۶۲۳- ساخت کاتالیستهای انتقال آب-گاز دما بالا در مقیاس صنعتی، شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو، ۱۳۹۵
۲۴- ساخت کاتالیستهای سنتز متانول در مقیاس نیمه صنعتی، شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو، ۱۳۹۵

انتشارات

لطفا به صفحه گوگل اسکولار مراجعه نمایید.

۱.

  • نانوکاتالیزگری: کاربرد فناوری نانو در کاتالیزگری: نشر دانشگاهی: ۱۳۹۰
  • رﻳﻔﺮﻣﻴﻨﮓ و ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖﻫﺎی ﻧﻴﻜﻞ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺣﻴﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﻫﻦ:۱۳۹۵
keyboard_arrow_up